Tag Archives: Vitamin D treatment

Витамин Д дутлын эмчилгээ

Витамин Д – н түвшин бага (25(OH)D <20 нг/мЛ (50 nmol/L)) эсвэл рахиттай хүүхдүүдэд