Tag Archives: TORCH халдвар

TORCH бүрдэл “С” буюу Цитомегаловирусын оношилгоо, эмчилгээний асуудал

TORCH бүрдлийн “С” буюу Cytomegalovirus /Цитомегаловирус/ халдварт өвчний жирэмсэн эх ба урагт нөлөөлөх нөлөө, түүний оношилгоо эмчилгээний талаар орчуулан өгүүлж

TORCH бүрдэл, “О” буюу бусад халдварт өвчний оношилгоо, эмчилгээ

TORCH бүрдлийн “O” буюу бусад халдварууд болох Варицелла зоостер, Парвовирус – В19, Тэмбүү, Коксаки вирус, Листерозын оношилгоо, эмчилгээний талаар энэхүү

Жирэмсэн эхийн TORCH халдварын оношилгоо

ТОRCH бүрдэл нь перинаталь халдваруудыг (жирэмсэн эхээс урагт дамждаг халдвар) товчилсон эмнэлзүйн нэршил юм. TORCH бүрдлийн халдвар нь ургийн гаж