Tag Archives: severe sepsis

Хүнд сепсис ба сепсисийн шокийн гарааны менежмент

Танилцуулга — Сепсис бол халдварын эсрэг өрнөх үрэвслийн системийн хариу урвалын улмаас үүсдэг эмнэлзүйн хам шинж юм. Америкийн Нэгдсэн Улсад жилд 1,665,000