Tag Archives: food allergy pathogenesis

ХҮНСНИЙ ХАРШЛЫН ЭМГЭГ ЖАМ

Энэ сэдвээр ходоод гэдэсний замын анхдагч мэдрэгшил болон хоол боловсруулах эрхтний дархлаа тогтолцоо бүрэлдэн бий болох байдал, хүнсний тэвчил үүсэхэд