Tag Archives: cricothyrotomy

Яаралтай үеийн мэс заслын крикотиротоми (Крикотиройдотоми)

Крикотиротоми (өөрөөр крикотиройдотоми) нь хүчилтөрөгчөөр хангах, вентиляцийг сайжруулах зорилгоор крикотиройд мембраныг зүсч агаар оруулах гуурс байрлуулдаг ажилбар юм.