Tag Archives: Buschke-Ollendorff syndrome

Бушке – Оллендорфф синдром /Buschke-Ollendorff syndrome/

Саяхан Өмнөговь аймагт Ревматойд аритрит  өвчний учир хөдөлмөрийн чадвар алдалт тогтоолгосон эмэгтэйн бүх үений рентген зураг авсан байна. Ингээд зураг