Tag Archives: acne conglobata

БАТГАНЫ ҮЕД ИЗОТРЕТИНОИН ЭМЧИЛГЭЭ ХИЙХ НЬ

Үндсэн танилцуулга – Изотретиноин (13-цис ретиний хүчил) нь  хүнд явцтай, дахилттай зангилаат батганы үед үр дүн сайтай эмчилгээ болдог. Гэсэн

Батганы  бусад хэлбэрүүд (Acne variants)

Батга нь олон хэлбэртэй байдаг. Тухайлбал өсвөр насны дараа үүсэх батга, түргэн явцтай батга, конглобата батга, механик батга гэх мэт