Tag Archives: үрэвслийн цочмог үеийн уураг

С – урвалж уураг (CRP)

Цочмог үрэвсэлтэй өвчтөний ийлдсэнд пневмококкийн бүрхүүлийн карбогидрат (“c” carbohydrate ) эсрэгбиетэй урвалд