Tag Archives: үений өвдөлт

Үений голомтот өвдөлтийг оношилох нь

Аливаа  өвчнийг оношилохын тулд тухайн өвчтөнд  эрхтэн тогтолцооны цогц үнэлгээ хийх ёстой. Хэдий тийм ч гэсэн, булчин – араг ясны