Tag Archives: Энцефалопати

Архины гүнзгий хордлого буюу Верникийн Энцефалопати /Wernicke Encephalopathy/

Верник – Корсакоффийн синдром нь тиамин (витамин B1) – ы дутагдлаас үүсдэг сайтар судлагдсан мэдрэлийн талаас илэрдэг хүндрэл юм. Уг

Билирубины энцефалопати буюу Керниктерус

Керниктерус, (kernicterus) эсвэл билирубины энцефалопати нь тархины суурийн зангилаа, тархины баганын бөөмүүдэд шууд бус – билирубин хуримтлагдсанаас үүсч буй мэдрэлийн