Tag Archives: чацга алдах

Хүүхдийн цочмог суулгалт (Үндсэн ойлголт)

  Суулгалт гэдэгт шингэн буюу усархаг баах, буюу хүүхдийн өтгөнөө гаргах давтамж их болохыг хэлдэг бөгөөд бараг бүх хүүхдийн амьдралын