Tag Archives: цус алдалт

Төмрийн хордолт (эмгэгжам, шалтгаан, оношилгоо)

Төмрийн хордолтын үед тогтолцооны хордолтоос өмнө ходоод гэдэсний замын шинж илэрдэг.

Гэмтлийн гаралтай шок : эмнэлзүй, оношилгоо

Цус эргэлтийн шок хамгийн өндөр нас баралттай. Гэмтлийн дараах цус алдалт 30%-40% нас баралтыг дагуулдаг бол нийт нас баралтын 50%