Tag Archives: цочмог миелойд лейкеми

Цочмог миелойд лейкеми  – Acute myeloid leukemia (AML) эмнэлзүйн шинж тэмдэг , оношилгоо

Цочмог миелойд лейкеми нь эсийн үүслийн миелойд эгнээг үүсгэдэг анхдагч үүдэл эсүүдийн  хавдар юм. AML  нь бие гүйцсэн эс болох