Tag Archives: цахилгаан гэмтэл

Цахилгаанд цохиулах буюу цахилгаанд түлэгдэлт

Ерөнхий ойлголт: Цахилгаанаар гэмтэх нь нийтлэг тохиолддог, үргэлж санаандгүй байдлаар сэргийлж болохуйц нөхцөлд үүсдэг. Цахилгааны гүйдлийн шууд