Tag Archives: цахилгаанд цохиулах

Цахилгаанд цохиулах буюу цахилгаанд түлэгдэлт

Ерөнхий ойлголт: Цахилгаанаар гэмтэх нь нийтлэг тохиолддог, үргэлж санаандгүй байдлаар сэргийлж болохуйц нөхцөлд үүсдэг. Цахилгааны гүйдлийн шууд