Tag Archives: хөвчин бие

Хөвчин биеийн захын мэдрэлд хориг хийх буюу түүний анатоми

Цээжний болон цээж – хэвлийн хавирга завсрын мэдрэлийн хоригийг /Thoracic and thoracoabdominal intercostal nerve blocks/ цээж ба хэвлийн хананы мэс