Tag Archives: Хүүхдийн менингококкт халдварын эмнэлзүй

Хүүхдийн менингококкт халдварын эмнэлзүй

Neisseria meningitides нь хүүхэд ба өсвөр үеийнхэнд тохиолдох бактерийн менингитийн тэргүүлэх шалтгаан