Tag Archives: хүзүүний мэдрэлийн сүлжээ

Хүзүүний мэдрэлийн сүлжээнд хориг хийх

Хүзүү орчмын мэс ажилбарын үед захын мэдрэлийн хоригийг  хүзүүний өнгөц ба гүний мэдрэлийн  сүлжээнд хийнэ. Эдгээр хоригийг мэс засал хийхэд