Tag Archives: хялгасан судасны эргэн дүүрэлт

Хүүхдийн яаралтай тусламжийн менежмент (I хэсэг)

Хүүхдийн яаралтай тусламжийн менежмент нь ерөнхий харж ажиглах үнэлгээнээс эхэлнэ.