Tag Archives: хорт хавдар

Бүдүүн – шулуун гэдэсний хорт хавдрын эмгэг жам, эмнэлзүй

Бүдүүн – шулуун гэдэсний хорт хавдар нь давтамж өндөртэй, үхлийн аюултай өвчнүүдийн нэг. АНУ – д жилд 132,700 шинэ тохиолдол

Хэвлийд шингэн хуримтлагдах хамшинж (Ascites, ICD-10 code R18)

Хэвлийн хөндийд эмгэг байдлаар шингэн хуримтлагдана. Өндгөвчний хавдрын үед хамгийн элбэг. Бусад анхдагч хавдруудын үед ч үүснэ. Үүнд: Ходоод, элэг,