Tag Archives: хориг

Хөвчин биеийн захын мэдрэлд хориг хийх буюу түүний анатоми

Цээжний болон цээж – хэвлийн хавирга завсрын мэдрэлийн хоригийг /Thoracic and thoracoabdominal intercostal nerve blocks/ цээж ба хэвлийн хананы мэс

Захын мэдрэлд хориг хийх ерөнхий ойлголт

Захын мэдрэлийн  хориг нь мэс заслын олон ажилбарт хэрэглэгддэг аюул багатай, үр дүнтэй хэсгийн мэдээгүйжүүлгийн арга юм. Ерөнхий унтуулгатай мэс