Tag Archives: ховдол хоорондын таславчийн цоорхой

VATER хамшинж VATER syndrome / VACTERL association syndrome

V vertebrae – нурууны нугалам А anus – хошного C cardiac – зүрх T trachea – мөгөөрсөн хоолой E esophagus