Tag Archives: халуунд цохиулах

Хэт халуун үеийн эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж

Тодотгол Настай хүмүүс (65 ба түүнээс дээш насныхан), нэгээс бага насны хүүхэд, болон хүнд эмгэгтэй хүүхэд болон хүмүүс халууны стресст