Tag Archives: ферритин

Төмрийн хордолт (эмгэгжам, шалтгаан, оношилгоо)

Төмрийн хордолтын үед тогтолцооны хордолтоос өмнө ходоод гэдэсний замын шинж илэрдэг.