Tag Archives: төмсөгний венийн судас

Варикоцеле буюу Төмсөгний венийн бүдүүрэл

Ойролцоогоор, нийт насанд хүрсэн эрчүүдийн 10 – 25%, үргүйдэлтэй гэж оношилогдсон эрчүүдийн 1/3  – т варикоцеле оношилогддог. Гэвч, варикоцеле өвчтэй