Tag Archives: спондилоартрит

Псориазын шалтгаант артрит /Psoriatic arthritis/ эмнэлзүй ,оношилгоо

Хайрст үлдний шалтгаант артрит нь спондилоартритын бүлэгт багтдаг бөгөөд хайрст үлдтэй холбоотойгоор үений үрэвсэлт байдлаар илэрдэг тул ийнхүү тодорхойлжээ. Ихэвчлэн