Tag Archives: Сарын тэмдэг өвдөлттэй ирэх эмчилгээ

Анхдагчаар биеийн юм өвдөлттэй ирэх : Даавар болон бусад эмчилгээний арга

Wolters Kluwer-ийн институтээс жирэмслэлтээс сэргийлэх шаардлагатай дисменорреатай (сарын тэмдэг өвдэлттэй ирдэг) эмэгтэйчүүдийн эмчилгээний эхний сонголтоор эстроген-прогестин агуулсан дааврын жирэмслэлтээс хамгаалах

Анхдагчаар сарын тэмдэг өвдөлттэй ирэх : Эмийн бус болон NSAIDs эмчилгээ

Анхдагч дисменорреа гэж ямар нэг оношлогдох өвчний шалтгаангүйгээр биеийн юм ирэхтэй холбоотойгоор булчин чангарч, хэвлийн доод хэсгээр өвдөх ба дахидаг