Tag Archives: сарын тэмдэг

Сарын тэмдгийн мөчлөгийн хэвийн физиологи

Сарын тэмдгийн мөчлөг гэдэг нь өдөөх болон дарангуйлах нарийн мөчлөгт зохицуулгын үр дүнд хэдэн зуугаас хэдэн мянган примордиал ооцитуудаас ганц