Tag Archives: нүүрний хатуу хаван

Батганы  бусад хэлбэрүүд (Acne variants)

Батга нь олон хэлбэртэй байдаг. Тухайлбал өсвөр насны дараа үүсэх батга, түргэн явцтай батга, конглобата батга, механик батга гэх мэт