Tag Archives: Нярайн шарлалтын фото эмчилгээ

Нярайн шарлалтын фото эмчилгээ – /Phototherapy for Neonatal Jaundice/

Хэвийн төрсөн нярайн 60% – д амьдралын эхний  долоо хоногтоо ямар нэгэн байдлаар шарлалт тохиолддог. Нярайн элэг билирубиныг бүрэн зайлуулж