Tag Archives: манас таталт

HELLP хам шинжийн эмгэг жам, эмнэлзүй, оношилгоо

HELLP хам шинж нь жирэмсний хүндрэл болохын зэрэгцээ эхийн амь насанд заналхийлсэн эмгэг нөхцөл бөгөөд эмнэлзүйд илэрч буй гурван шинжээр