Tag Archives: лаборатори

Метаболизмын эцсийн бүтээгдэхүүнүүдийн эмнэлзүйн ач холбогдол

1.Ammonia (NH 3 ) – (шүвтэр, аммиак ) Уургийн метаболизмын  эцсийн бүтээгдэхүүн болох аммиак нь нарийн гэдэсний бактерууд болон бөөрний