Tag Archives: Е С техник

Хүүхдийн яаралтай тусламжийн менежмент (III хэсэг)

Хүүхдийн яаралтай тусламжийн менежмент нь ерөнхий харж ажиглах үнэлгээнээс эхэлнэ.