Tag Archives: Е вирусын халдвах

Гепатит Е вирусын халдвар

Гепатит Е вирус нь өтгөн-мөр-амын зарчмаар халдварлаж вирусын шалтгаант элэгний цочмог үрэвсэл үүсгэдэг. Энэхүү вирусын халдварын анхны дэгдэлт 1955 онд