Tag Archives: гэмтлийн шок

Гэмтлийн гаралтай шок : эмнэлзүй, оношилгоо

Цус эргэлтийн шок хамгийн өндөр нас баралттай. Гэмтлийн дараах цус алдалт 30%-40% нас баралтыг дагуулдаг бол нийт нас баралтын 50%