Tag Archives: гордолт

Хөхний сүүний шалтгаант маститын эмчилгээ (Lactational mastitis)

Хөхний сүүний шалтгаант мастит (Буюу горьдолт)  гэж хөхний нэг хэсэг газар байрласан, өвдөлттэй эмзэглэл болон халууралт бүхий хөхний үрэвсэл хөхүүл