Tag Archives: гломерулонефритийн эмгэг жам

Түүдгэнцрийн гэмтлийн эмгэгжам

Түүдгэнцрийн гэмтэл нь генетик, дархлал, цус эргэлт, бүлэгнэлтийн өвчний үр дүнд үүсч хөгжинө.