Tag Archives: гломерулонефрит

Түүдгэнцрийн гэмтлийн эмгэгжам

Түүдгэнцрийн гэмтэл нь генетик, дархлал, цус эргэлт, бүлэгнэлтийн өвчний үр дүнд үүсч хөгжинө.