Tag Archives: Бэлгийн хомхой

TORCH бүрдэл “Н” буюу Бэлгийн Энгийн Херпес Вирусын халдвар

Энгийн херпес вирүс – 2 /ЭХВ/ (Бэлгийн хомхой) нь дэлхий нийтэд өргөн тархсан бэлгийн замаар дамждаг хамгийн түгээмэл халдварт өвчний