Tag Archives: буглаа

Аноректал сепсис ба Криптогландуляр абсцесс

Аноректал /хошного – шулуун гэдэс/ идээт өвчнүүдийн ихэнх нь шулуун гэдэсний дотор – сфинктерийн булчирхайнуудын (криптогландуляр халдвар) халдварын шалтгаантай байдаг.

Уушигны буглааны шалтгаан, эмнэлзүй

Микробын халдварын улмаас уушигны паренхимд үхжилт өөрчлөлт гарахыг уушигны буглаа гэнэ. Зарим эмч нар “үхжилт пневмони” эсвэл “уушигны гангрен” гэж