Tag Archives: бодисын солилцооны хам шинж

Бодисын солилцооны хам шинж буюу Metabolic syndrome /боловсрол олгох/

Бодисын солилцооны хам шинж, өөрөөр инсулин тэвчлийн хам шинж эсвэл Х хам шинж нь биеэ даасан өвчин биш харин эмнэлзүйн