Tag Archives: биений юм өвдөлттэй ирэх

Анхдагч дисменорреа буюу Сарын тэмдэг өвдөлттэй ирэх : Эмнэлзүй ба Оношилгоо

Дисменорреа буюу биений юм өвдөлттэй ирэх гэдэг нь нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдэд нийтлэг тохиолддог асуудал юм. Хүнд үед өдөр бүр