Tag Archives: Бачуурал

Амьсгалын дээд замын бачуурал буюу Ларинготрахейтитийн Менежмент

Амьсгалын дээд замын бачуурал буюу ларинготрахейтит (laryngotracheitis) нь амьсгал авалтанд бачуурч, хуцуулан ханиаж, хоолой сөөх шинжээр илэрдэг, голчлон 6 сараас