Tag Archives: аппарат

Хүүхдийг амьсгалын аппаратад авах үндсэн зарчим, ерөнхий хүндрэл

Өөрийн амьсгалыг хэсэгчлэн эсвэл бүрэн орлуулахыг зохиомол амьсгал буюу эерэг даралтат амьсгал гэдэг.