Tag Archives: аноректал буглаа

Аноректал сепсис ба Криптогландуляр абсцесс

Аноректал /хошного – шулуун гэдэс/ идээт өвчнүүдийн ихэнх нь шулуун гэдэсний дотор – сфинктерийн булчирхайнуудын (криптогландуляр халдвар) халдварын шалтгаантай байдаг.