Tag Archives: ам хамар амьсгалуулах

Хүүхдийн сэлгэцэл хямралын үед амьсгал удирдах менежмент

Сэлгэцэл хямрал (Inadequate ventilation) — Минутын амьсгал хангалтгүйгээс гиперкарби үүснэ.

Хүүхдийн хүчилтөрөгчжилт хямарсан үед амьсгал аппаратаар удирдах

Энэ хэсэгт эмнэлзүйн эмч нарт амьсгалын цочмог дутагдалтай хүүхдэд зохиомол амьсгал хийх туршлагыг хуваалцахаар зорьлоо.

Хүүхдийн яаралтай тусламжийн менежмент (III хэсэг)

Хүүхдийн яаралтай тусламжийн менежмент нь ерөнхий харж ажиглах үнэлгээнээс эхэлнэ.