Author: Оргилболд

Коронавирусын тэргүүлэх 5 вакцин: Спутник V

Вакциныг эмнэлзүйд хэрэглэхийн өмнө олон жилийн шинжилгээ судалгаа шаардлагатай. Гэвч 2020 оны коронавирусын вакцины уралдаан шинжлэх ухаанд дээд амжилт тогтоогоод байна. Одоогоор 68 вакцины эмнэлзүйн судалгаа явагдаж байгаагаас 20 гаруй нь эцсийн шатны судалгаанд явж байна.

Түрүү булчирхайн үрэвсэл гэж юу вэ?

Түрүү булчирхайн үрэвсэл гэж юу вэ?

Нян, вирусээр халдварлагдах эсвэл халдварын бус шалтгаанаар түрүү булчирхай үрэвсэж өвчилдөг. Түрүү булчирхай нь үрийн шингэнийг шингэлэх үүрэгтэй, үрийн шингэний ихэнх хэсгийг эзлэх шингэнийг ялгаруулдаг, зөвхөн эрэгтэйчүүдэд байдаг, давсагны доохон шээлэйг ороож байрласан булчирхай юм.

КОВИД-19 буюу SARS-CoV-2 халдварт өвчний эмгэг жам, эмнэлзүй, оношилгоо

2019 оны 12 сард БНХАУ-ын Hubei мужийн Wuhan хотод анх амьсгалын замын хэв шинжит бус халдвар дэгдсэн билээ. Энэ хэв шинжит бус халдварын эмгэгтөрөгчийг Coronairidae бүлийн шинэ коронавирус болохыг тодорхойлж амьсгалын замын хүнд цочмог хамшинж коронавирус-2 (SARS-CoV-2) хэмээн нэрлэсэн.

Зөөлөн эдийн үхжилт халдвар (Necrotizing Soft-Tissue Infections)

Үхжилт фасцит нь өнгөц хальс гэмтэх, бохир-саарал шүүдэс (эксудаци) шүүрч, идээ гардаггүй онцлогтой мэс заслын онош юм. Энэ эмгэгт хавсарсан олон шалтгаан, эрсдэлт хүчин зүйлс, анатомийн онцлог, эмгэгтөрөгчийн механизм нөлөөлдөг ба тухайн халдвар арьснаас гүн булчин давхаргыг хүртэл хамарч их хэмжээний эдийг сөнөрөлд оруулах нь бий.

Наршилт гэж юу вэ?

Наршилт ба Халуунд цохиулалт гэж юу вэ?

Халуунд цохиулалт нь хүний биеийн халуун хэт ихсэхэд буюу 40С-аас ихсэхэд үүсдэг. Хэт халуун, чийглэг орчинд хангалттай шингэн уулгүйгээр эрчимтэй дасгал хийсэн хүмүүст ихэвчлэн тохиолддог. Гэвч дасгал хийгээгүй хүмүүст ч тохиолдож болно. Өөрөөр хэлбэл өөрийгөө асрах чадамжгүй болон эрүүл мэндийн асуудалтай хүмүүс хэт халуун орчинд нарших ба халуунд цохиулдаг.

Вирусын шалтгаант түүдгэнцрийн гэмтэл

Элэгний В вирус, элэгний С вирус, Хүний Дархлал Хомсдолын Вирус гэх мэт вирусын халдвар түүдгэнцэр гэмтээх нь олонтой. Эзэн биеийн хариу урвал (тухайлбал APOL1 гэх мэт генетикийн эрсдэлт хүчин зүйл), вирусээс хамаарч эдгээр халдвар цочмог эсвэл архаг хэлбэрээр тохиолддог. Вирусын эсрэг хамгийн өргөн хэрэглэдэг эмүүдийн давуу тал нь түүдгэнцрийн эмгэгт (гломерулопати) тохируулсан байдаг нь вирусийн шалтгаант гломерулонефриттэй өвчтөний тавиланг сайжруулдаг.