Author: Аюуш

Заг хүйтний хүндрэлгүй үеийн эмчилгээ

Эмчилгээг бүрэн хийгээгүйгээс өвчнийг цааш дамжуулах, үргүйтэлд хүргэх болон антибиотикт тэсвэртэй байдлыг бий болгох эрсдэлтэй байдаг. Мөн тохиромжгүй

Хламидын халдвар (Боловсрол олгох)

Заг хүйтэн өвчин (Иргэдэд боловсрол олгох)

Гипотироидизм

Иодын дутагдал нь дэлхий дахинд гипотироидизм үүсгэх хамгийн гол шалтгаан юм. Иод дутагдалтай бүс, аутоиммуны өвчин (Хашимотогийн тироидит) ба

Хэвийн бус төрөлт

Урагт бүтэлтийн шинж тэмдэг илрэх эсвэл тавилан муутай шинж тэмдэг (умайн хүзүүний нээгдэлт удаашрах ба түрүүлсэн хэсэгийн суулт удаашрах зэрэг) илэрхэд төрөлтийг хэвийн бус гэж үздэг. Мөн ургийн буруу тавил, олон жирэмсэн, умайн сорвижилт, ураг эндсэн асуумжтай зэрэг нь тохиолдлуудад төрөлтийг хэвийн гэж үздэггүй.

Хэвийн төрөлтийн менежмент

Төрөх эмэгтэйчүүдэд ус гарах ба базлалтууд 5 минут болон үүнээс ойрхон зайтай үүссэн тохиолдолд бүсийн төрөх эмнэлэг болоод эх баригч эмчтэйгээ холбогдох, очихыг шаарддаг.