Чих-хамар-хоолой

Дүлийрэлт буюу сонсгол алдагдал

Сонсголын бэрхшээл нь бараг хүн бүрт тулгардаг нийтлэг асуудал юм. Сонсголын алдагдал хөнгөн зэргийн эсвэл түр зуураас маш хүнд буюу эргэшгүй байдлаар тохиолдож болно. Нисэх, өндөр ууланд  аялах, мөн чихний халдварт эмгэг нь сонсгол богино хугацаанд бууруулах