Цус судлал

Архаг Лимфоцитын Лейкемийн эмнэлзүйн илрэл, оношилгоо

Архаг лимфоцитын лейкеми нь архаг лимфопролифератив эмгэгүүдийн (лимфойд неоплазм) нэг юм. Энэхүү эмгэгийн үед моноклонал гаралтай, үйл ажиллагааны хувьд бүрэн боловсроогүй лимфоцитуудын аажим явцтай хуримтлал үүсдэг онцлогтой.

Иммуни тромбоцитопени (ITP) : Эмнэлзүй, Оношилгоо

Иммуни тромбоцитопени ( ITP өөрөөр бас Шалтгаан тодорхойгүй буюу Идиопатик тромбоцитопени пурпура, дархлаагаар үүсгэгдсэн анхдагч тромбоцитопени гэж нэрлэдэг ) гэдэг нь ялтас эсийн эсрэг үүссэн эсрэгбиеэр үүсгэгддэг олдмол тромбоцитопени юм. Өөрөөр хэлбэл шинж тэмдэггүй насанд хүрэгчдэд тромбоцитопенийн хамгийн нийтлэг шалтгаануудын нэг юм.

Цус тогтоох эмчилгээнд Витамин К – г хэрэглэх нь

Витамин К нь цус рибосомын дараах хэлбэржилтэнд орсоноор цус бүлэгнэх тогтолцооны протромбин ба VII, IX, X хүчин зүйлийн биологийн идэвхийг сэдээдэг үйлчилгээ үзүүлдэг. Витамин К хамааралт цус бүлэгнэлтийн хүчин зүйлүүд буюу уургууд цус бүлэгнэх шат дараалсан урвалыг гүйцэтгэхийн тулд кальцийн ионтой (Ca2+) холбогдох чадвартай байх хэрэгтэй.

Rh(D) аллоиммуны урвалаас урьдчилан сэргийлэх – Prevention of Rh(D) alloimmunization

Анти – D иммун глобулиныг эмнэлзүйд хэрэглэхээс өмнө, Rh(D) – сөрөг эмэгтэйчүүдийн 16% – д  Rh(D) – эерэг хүүхэд төрүүлсний дараа аллоиммуны урвал тохиолддог байжээ. Энэхүү давтамж төрсний дараа анти – D иммун глобулиныг нэг тун тарих болсоноос хойш 2% хүртэл буурсан юм.

Цусны АВО бүлэг

100 гаруй жилийн тэртээ цусны АВО бүлгийг нээсэн нь анагаах ухааны гайхалтай нээлт байлаа. Энэ нээлтээс өмнө бүх хүний цусыг өөр хоорондоо адилхан гэж үзээд, цус сэлбэхтэй холбоотой гардаг хүндэрлүүдийг ойлгодоггүй байжээ.